Close

Former DM’s List

S No Name of the District Magistrate Period
From To
1 Sh. Jai Kirat Singh 15-08-1947 30-07-1949
2 Sh. V.C.Sharma 04-07-1949 15-07-1951
3 Sh. V.V.Singh 16-07-1951 01-01-1953
4 Sh. V.B.L.Dubey 02-01-1953 15-05-1955
5 Sh. S.R.D.Saxena 16-05-1955 06-07-1956
6 Sh. Gyan Prakash 12-07-1956 13-01-1959
7 Sh. P.N.Kapoor 14-01-1959 04-05-1960
8 Sh. S.K.Sarkar 05-05-1960 09-06-1961
9 Sh. B.B.Sahi 20-06-1961 16-06-1962
10 Sh. B.N.Tondon 11-07-1962 07-04-1965
11 Sh. D.M.Sinha 11-05-1965 26-05-1967
12 Sh. S.P.Batal 09-08-1967 26-03-1969
13 Sh. R.K.Kaul 23-03-1969 03-07-1973
14 Sh. Rajendra Nath 04-07-1971 16-06-1973
15 Sh. J.C.Pant 16-07-1973 27-12-1973
16 Sh. T.N.Dhar 28-12-1973 01-06-1974
17 Sh. B.N.Tiwari 02-06-1974 01-04-1977
18 Sh. R.S.Mathur 07-04-1977 15-04-1979
19 Sh. A.P.Singh 15-04-1979 01-04-1980
20 Sh. V.Anand 01-04-1980 18-04-1981
21 Sh. Shambhu Nath 18-04-1981 18-12-1982
22 Sh. T.George Joseph 18-12-1982 09-06-1984
23 Sh. L.R.Singh 09-06-1984 11-07-1986
24 Sh. R.S. Kaushik 11-07-1986 04-07-1987
25 Sh. T.George Joseph 04-07-1987 27-11-1987
26 Sh. Vijay Sharma 27-11-1987 24-05-1990
27 Sh. G.C.Chaturvedi 26-05-1990 12-11-1991
28 Sh. Tulsi Gaur 12-07-1991 02-07-1992
29 Sh. Jai Shanker Mishra 02-07-1992 07-07-1993
30 Sh. Mohinder Singh 07-07-1993 09-06-1994
31 Sh. S.N. Seth 09-06-1994 08-06-1995
32 Sh. Deepak Singhal 09-06-1995 18-07-1997
33 Sh. Sanjay Agarwal 18-07-1997 26-10-1999
34 Sh. Avneesh Kumar Avasthi 26-10-1999 11-05-2002
35 Sh. P.V.Jagan Mohan 11-05-2002 22-08-2002
36 Sh. Rama Raman 22-08-2002 03-04-2003
37 Sh. Amit Mohan Prasad 03-04-2003 19-06-2004
38 Sh. Rajesh Kumar Singh 19-06-2004 03-10-2004
39 Sh. Chandra Bhanu 04-10-2004 20-09-2005
40 Sh. Ram Krishan 20-09-2005 12-04-2006
41 Sh. Mukesh Kumar Meshram 13-04-2006 16-05-2007
42 Sh. Niteshwar Kumar 16-05-2007 16-08-2007
43 Sh. Anil Kumar Sagar 18-08-2007 03-03-2008
44 Ms Kamini Chauhan Ratan 04-03-2008 11-07-2009
45 Sh. Amit Kumar Ghosh 11-07-2009 23-09-2009
46 Sh. Bhuvnesh Kumar 26-09-2009 05-03-2011
47 Sh. Subhash Chand Sharma 07-03-2011 27-04-2011
48 Sh. Anil Garg 27-04-2011 19-09-2011
49 Sh. Anil Kumar 19-09-2011 23-03-2012
50 Sh. Vikas Gothalwal 23-03-2012 11-02-2013
51 Sh. Navdeep Rinwa 11-02-2013 07-02-2014
52 Sh. Pankaj Yadav 07-02-2014 27-03-2014
53 Sh. Navdeep Rinwa 27-03-2014 09-06-2014
54 Sh. Pankaj Yadav 09-06-2014 22-07-2016
55 Sh. Jagat Raj 22-07-2016 14-09-2016
56 Ms. B. Chandrakala 14-09-2016 31-03-2017
57 Sh. Sameer Verma 31-03-2017 01-02-2018
58 Sh. Anil Dhingra 01-02-2018 12-09-2020
59 Sh. K Balaji 13-09-2020 14-04-2022
60 Sh. Deepak Meena 15-04-2022 Till Date