Close

Mukyamantri Samagra Gram Vikas Yojana

List of selected villages under Mukhyamantri Samagra Gram Vikas Yojana

 

Sno Name of the selected Revenue Village Name of Block
1 Chhataree Kharkhoda
2 Niloha Mawana
3 Gadina Mawana
4 Nangla Gonsai Parikshitgarh
5 Atulpur Parikshitgarh
6 Chuchai Parikshitgarh
7 Dabathua Saroorpur
8 Chindodi Khas Rohta
9 Kitholi Jani
10 Kalanjari Jani
11 Sakoti Sardhana
12 Nangli Sadharan Sardhana