Present District Magistrate

 Mr.Sameer Verma, I.A.S.
District Magistrate, Meerut

District Magistrates of Meerut

Since 1947..(Date of Independence)

S No

Name of District Magistrate

Period

From

To

1

Jai Kirat Singh

15-08-1947

30-08-1949

2

V.C.Sharma

04-07-1949

15-07-1951

3

V.V.Singh

16-07-1951

01-01-1953

4

V.B.L.Dubey

02-01-1953

15-05-1955

5

S.R.D.Saxena

16-05-1955

06-07-1956

6

Gyan Prakash

12-07-1956

13-01-1959

7

P.N.Kapoor

14-01-1959

04-05-1960

8

S.K.Sarkar

05-05-1960

09-06-1961

9

B.B.Sahi

20-06-1961

16-06-1962

10

B.N.Tondon

11-07-1962

07-04-1965

11

D.M.Sinha

11-05-1965

26-05-1967

12

S.P.Batal

09-08-1967

26-03-1969

13

R.K.Kaul

23-03-1969

03-07-1973

14

Rajendra Nath

04-07-1971

16-06-1973

15

J.C.Pant

16-07-1973

27-12-1973

16

T.N.Dhar

28-12-1973

01-06-1974

17

B.N.Tiwari

02-06-1974

01-04-1977

18

R.S.Mathur

07-04-1977

15-04-1979

19

A.P.Singh

15-04-1979

01-04-1980

20

V.Anand

01-04-1980

18-04-1981

21

Shambhu Nath

18-04-1981

18-12-1982

22

T.George Joseph

18-12-1982

09-06-1984

23

L.R.Singh

09-06-1984

11-07-1986

24

R.S. Kaushik

11-07-1986

04-07-1987

25

T.George Joseph

04-07-1987

27-11-1987

26

Vijay Sharma

27-11-1987

24-05-1990

27

G.C.Chaturvedi

26-05-1990

12-11-1991

28

Tulsi Gaur

12-07-1991

02-07-1992

29

Jai Shanker Mishra

02-07-1992

07-07-1993

30

Mohinder Singh

07-07-1993

09-06-1994

31

S.N. Seth

09-06-1994

08-06-1995

32

Deepak Singhal

09-06-1995

18-07-1997

33

Sanjay Agarwal

18-07-1997

26-10-1999

34

Avneesh Kumar Avasthi

26-10-1999

11-05-2002

35

P.V.Jagan Mohan

11-05-2002

22-08-2002

36

Rama Raman

22-08-2002

03-04-2003

37

Amit Mohan Prasad

03-04-2003

19-06-2004

38

Rajesh Kumar Singh 19-06-2004 03-10-2004

39

Chandra Bhanu 04-10-2004 20-09-2005

40

Ram Krishan 20-09-2005 12-04-2006

41

Mukesh Kumar Meshram 13-04-2006 16-05-2007
42 Niteshwar Kumar 16-05-2007 16-08-2007
43 Anil Kumar Sagar 18-08-2007 03-03-2008
44 Ms Kamini Chauhan Ratan 04-03-2008 11-07-2009
45 Amit Kumar Ghosh 11-07-2009 23-09-2009
46 Bhuvnesh Kumar 26-09-2009 05-03-2011
47 Subhash Chand Sharma 07-03-2011 27-04-2011
48 Anil Garg 27-04-2011 19-09-2011
49 Anil Kumar 19-09-2011 23-03-2012
50 Vikas Gothalwal 23-03-2012 11-02-2013
51 Navdeep Rinwa 11-02-2013 07-02-2014
52 Pankaj Yadav 07-02-2014 27-03-2014
53 Navdeep Rinwa 27-03-2014 09-06-2014
54 Pankaj Yadav 09-06-2014 22-07-2016
55 Jagat Raj 22-07-2016 14-09-2016
56 Ms. B. Chandrakala 14-09-2016 31-03-2017
57 Sameer Verma 31-03-2017 Till Date