Present District Magistrate

Sh. Anil Dhingra, I.A.S.
District Magistrate, Meerut

List of District Magistrates, Meerut

Since 1947..(Independence Year)

S No

Name of the District Magistrate

Period

From

To

1

Sh. Jai Kirat Singh

15-08-1947

30-08-1949

2

Sh. V.C.Sharma

04-07-1949

15-07-1951

3

Sh. V.V.Singh

16-07-1951

01-01-1953

4

Sh. V.B.L.Dubey

02-01-1953

15-05-1955

5

Sh. S.R.D.Saxena

16-05-1955

06-07-1956

6

Sh. Gyan Prakash

12-07-1956

13-01-1959

7

Sh. P.N.Kapoor

14-01-1959

04-05-1960

8

Sh. S.K.Sarkar

05-05-1960

09-06-1961

9

Sh. B.B.Sahi

20-06-1961

16-06-1962

10

Sh. B.N.Tondon

11-07-1962

07-04-1965

11

Sh. D.M.Sinha

11-05-1965

26-05-1967

12

Sh. S.P.Batal

09-08-1967

26-03-1969

13

Sh. R.K.Kaul

23-03-1969

03-07-1973

14

Sh. Rajendra Nath

04-07-1971

16-06-1973

15

Sh. J.C.Pant

16-07-1973

27-12-1973

16

Sh. T.N.Dhar

28-12-1973

01-06-1974

17

Sh. B.N.Tiwari

02-06-1974

01-04-1977

18

Sh. R.S.Mathur

07-04-1977

15-04-1979

19

Sh. A.P.Singh

15-04-1979

01-04-1980

20

Sh. V.Anand

01-04-1980

18-04-1981

21

Sh. Shambhu Nath

18-04-1981

18-12-1982

22

Sh. T.George Joseph

18-12-1982

09-06-1984

23

Sh. L.R.Singh

09-06-1984

11-07-1986

24

Sh. R.S. Kaushik

11-07-1986

04-07-1987

25

Sh. T.George Joseph

04-07-1987

27-11-1987

26

Sh. Vijay Sharma

27-11-1987

24-05-1990

27

Sh. G.C.Chaturvedi

26-05-1990

12-11-1991

28

Sh. Tulsi Gaur

12-07-1991

02-07-1992

29

Sh. Jai Shanker Mishra

02-07-1992

07-07-1993

30

Sh. Mohinder Singh

07-07-1993

09-06-1994

31

Sh. S.N. Seth

09-06-1994

08-06-1995

32

Sh. Deepak Singhal

09-06-1995

18-07-1997

33

Sh. Sanjay Agarwal

18-07-1997

26-10-1999

34

Sh. Avneesh Kumar Avasthi

26-10-1999

11-05-2002

35

Sh. P.V.Jagan Mohan

11-05-2002

22-08-2002

36

Sh. Rama Raman

22-08-2002

03-04-2003

37

Sh. Amit Mohan Prasad

03-04-2003

19-06-2004

38

Sh. Rajesh Kumar Singh 19-06-2004 03-10-2004

39

Sh. Chandra Bhanu 04-10-2004 20-09-2005

40

Sh. Ram Krishan 20-09-2005 12-04-2006

41

Sh. Mukesh Kumar Meshram 13-04-2006 16-05-2007
42 Sh. Niteshwar Kumar 16-05-2007 16-08-2007
43 Sh. Anil Kumar Sagar 18-08-2007 03-03-2008
44 Ms Kamini Chauhan Ratan 04-03-2008 11-07-2009
45 Sh. Amit Kumar Ghosh 11-07-2009 23-09-2009
46 Sh. Bhuvnesh Kumar 26-09-2009 05-03-2011
47 Sh. Subhash Chand Sharma 07-03-2011 27-04-2011
48 Sh. Anil Garg 27-04-2011 19-09-2011
49 Sh. Anil Kumar 19-09-2011 23-03-2012
50 Sh. Vikas Gothalwal 23-03-2012 11-02-2013
51 Sh. Navdeep Rinwa 11-02-2013 07-02-2014
52 Sh. Pankaj Yadav 07-02-2014 27-03-2014
53 Sh. Navdeep Rinwa 27-03-2014 09-06-2014
54 Sh. Pankaj Yadav 09-06-2014 22-07-2016
55 Sh. Jagat Raj 22-07-2016 14-09-2016
56 Ms. B. Chandrakala 14-09-2016 31-03-2017
57 Sh. Sameer Verma 31-03-2017 01-02-2018
58 Sh. Anil Dhingra 01-02-2018 Till Date